Coaching på företag

 

Coaching är en livsbejakande samtalsform för personlig utveckling. Oavsett om målet är att ge dina medarbetare möjlighet att prestera bättre professionellt, öka deras självkänsla, eller strukturera vardagen så är coaching ett användbart verktyg vilket ger nytta för hela människan och därmed för företaget.  

 

Jag, Lisa Förlin, har arbetat som coach sedan 2014 och erbjuder individuell coaching för personlig utveckling. Som coach arbetar jag under tystnadsplikt.

Tjänsten medarbetar-coaching är för företag som vill fördjupa och förankra sitt engagemang hos varje medarbetare genom coaching vid eller inför/efter medarbetarsamtal.

 

Genom coachande individuella samtal får medarbetaren chansen att verkligen, med egna ord, uttrycka sin egen roll och fördjupa förståelsen för rollen samt vilket ansvar hen vill och känner sig redo att ta. Detta är ju medarbetarsamtalets syfte. Av egen erfarenhet vet jag att det är lätt att känna sig liten som medarbetare och att definitionerna över vad som krävs i ens roll kan upplevas som vore de på ett totalt främmande språk. 

 

Exempel på frågor i ett coaching-samtal för medarbetarens utveckling kan vara:

- Hur ser du på din roll som ..... idag?

- Finns det något i din roll som känns begränsande/du ser som utmanande/ du känner rädslor inför? 

 

 

 

 

Medarbetar-coaching

Svaren kan utgöra grund för den individuella medarbetarens fortsatta arbete liksom för chefens förståelse och möjlighet att ge stöd och utveckling. Personlig utveckling leder till mer motiverade medarbetare alternativt upptäcker den enskilde medarbetaren snabbare att hen passar bättre någon annanstans. Detta kan tyckas negativt för företaget, men motiverade medarbetare är människor på rätt plats både i yrkeslivet och i sig själva vilket jag tror gynnar alla parter bäst i slutändan.

 

Varmt välkommen att boka tid för ett första samtal!

Hållbarhetscoaching

Hållbarhetscoaching - stöd vid utveckling av hållbarhets-/miljöarbete genom coachande individuella samtal eller gruppsamtal. Tjänsten är för företag som vill fördjupa och förankra sitt miljöarbete i organisationen och hos varje anställd.

 

Exempel på frågor i ett samtal om hållbar utveckling kan vara:

- Vad innebär hållbar utveckling för just dig?

- Finns det något med begreppet som lockar dig att arbeta mer för en hållbarare framtid i ditt dagliga arbete/dina projekt? 

 

Svaren kan utgöra grund för företagets fortsatta miljöarbete, förankrat i varje anställds egna värderingar kring hållbar utveckling.

 

Varmt välkommen att boka tid för ett första samtal!

 

 

Grundkostnad för coaching är 800 SEK/ timme (ex. moms).

 

Kontaktuppgifter:

LISA FÖRLIN​​

 

+ 46 (0)730-353996

 

Sverige är mitt arbetsfält. Min placering i Sydvästskåne gör det lätt att röra mig dit du finns.

 

EMAIL

lisa.forlin@hallbarhetsholken.se

 

Eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret

Hållbarhetsholken - företaget innehar F-skattsedel och branchförsäkring

Följ Hållbarhetsholken:

  • w-facebook