Företagets historia

Hållbarhetsholken startades 2014 av mig, Lisa Förlin, civilingenjör i Ekosystemteknik med arbetslivserfarenhet som miljökonsult. Jag ville inspirera till klokare val ur ett miljöförbättrande perspektiv.
 
Efter en tid insåg jag att det inte var arbetsuppgifterna som miljökonsult jag behövde förändra, vilket jag trott när jag startade. Jag behövde förändra mitt sätt att se på mitt liv och mitt arbete. Under processen som följt har jag utbildat mig till livscoach, Reiki Master, ayurvedisk hälsovägledare mm. Coaching med själ och hjärta, livsutveckling för medmänniskor. Den glädje det är i att se andra utvecklas berikar mig djupt.
IMG_2013.JPG
Företagsnamnet

Hållbarhetsholken: vår holk, vårt hus, behöver vara en giftfri plats. Liknelsen med fågelholken grundar sig i att småfåglar är känsliga och snabbt påverkas negativt när de utsätts för giftiga ämnen (beskrevs redan 1962 av Rachel Carson i boken "Tyst Vår"). Småfåglars situation förbättras snabbt då gifterna försvinner. Förbättringar för dem är självfallet förbättringar även för oss människor. 

 

Att leva i vår egen kropp - vår holk - och se hur vi kan balansera oss att leva hållbart utifrån att lyssna inåt till hjärtat/själen/magkänslan, får in alla aspekter av personlig utveckling under företagets namn. Att erbjuda coaching, reiki, ayurvedisk hälsovägledning mm känns fantastiskt. 

 

Det miljöperspektiv jag startade företaget ur, når jag även nu, men inte som jag trodde från början. Idag ser jag att en människa som lever från hjärtat också är en god medmänniska och en som värnar vår planet.

 

 

Tillsammans

Citat av Jack D Forbes (1934-2011), nordamerikansk ursprungsinvånare, författare och professor emeritus i Native American Studies vid UC Davis.
 
Citatet är något nerkortat (...)
 

”For us, truly, there are no ”surroundings”. I can lose my hands and still live. I can lose my legs and still live. I can lose my eyes and still live (…)

But if I lose the air I die. If I lose the sun I die. If I lose the earth I die. If I lose the water I die. If I lose the plants and animals I die. All of these things are more a part of me, more essential to my every breath than is my so-called body. What is my real body?

 

We are not autonomous self-sufficient beings (…) We are rooted just like the trees. But our roots come out of our nose and mouth, like an umbilical cord forever connected to the rest of the world.”