top of page

Lisa Förlin

Hållbarhetsholken:
Startades 2014 av mig, Lisa Förlin, civilingenjör i Ekosystemteknik med arbetslivserfarenhet som miljökonsult. Jag ville inspirera till att enkelt göra klokare val i vardagen ur ett miljöförbättrande perspektiv.

 
Redan under första året insåg jag dock att det inte enbart var mina arbetsuppgifter som miljökonsult jag behövde förändra. Jag behövde förändra mitt sätt att se på mitt liv och mitt arbete. Under processen som följt har jag utbildat mig till livscoach, Reiki Master, ayurvedisk hälsovägledare mm. Och livet innebär ständiga studier i sig självt.

Den kontakt vi människor har med vår omgivning ute i naturen är en stark stöttepelare för mig och min väg till balanserat mående. Jag ser dagligen till att komma ut på promenad. Under promenaden landar jag ner i kroppen och hjärtat istället för hjärnan och kommer hem lugnare och mer balanserad. Kontakten med naturen upplever jag som en förutsättning för att vi människor ska vilja och välja att värna om vår miljö. Instagram delar jag vad jag möter i naturen. 


 
Lisa_230802_edited.png
Företagsnamnet

Hållbarhetsholken: vår holk, vårt hus, behöver vara en giftfri plats. Liknelsen med fågelholken kommer sig ur att småfåglar är känsliga och snabbt påverkas negativt när de utsätts för giftiga ämnen (beskrevs 1962 av Rachel Carson i boken "Tyst Vår"). Småfåglars situation förbättras snabbt då gifterna försvinner. Förbättringar i miljön för för småfåglar är självfallet förbättringar även för oss människor. 

 

Att leva hållbart i vår egen kropp - vår holk - är att lära oss själva hur vi kan skapa balans, alltså förutsättningar för välmående, för just den jag är. Hållbarhet för kropp och själ övar jag med mina klienter när du ombeds att lyssna inåt till ditt hjärta/din själ/din magkänsla. Jag guidar mina klienter till att leva i enighet med vad du hör och att öva på att ta med dig och använda dina nya färdigheter i relationer med de personer som finns i din omgivning. Detta är vad personlig utveckling handlar om för mig, att lära känna mig själv och att stå som en mer hel version av mig själv i världen. Själv gör jag vad jag kan för att leva i enighet med vad jag lär ut och jag är definitivt inte fullärd och hoppas aldrig känna att jag blir det heller.  

 

Miljöperspektivet som jag startade företaget ur, når jag även genom att leda personlig utveckling. En människa som övar sig på att leva från hjärtat; är förutom att hen är en god medmänniska, också en som värnar vår planet.

 

 

Tillsammans

Citat av Jack D Forbes (1934-2011), nordamerikansk ursprungsinvånare, författare och professor emeritus i Native American Studies vid UC Davis.
 
Citatet är något nerkortat (...)
 

”For us, truly, there are no ”surroundings”. I can lose my hands and still live. I can lose my legs and still live. I can lose my eyes and still live (…)

But if I lose the air I die. If I lose the sun I die. If I lose the earth I die. If I lose the water I die. If I lose the plants and animals I die. All of these things are more a part of me, more essential to my every breath than is my so-called body. What is my real body?

 

We are not autonomous self-sufficient beings (…) We are rooted just like the trees. But our roots come out of our nose and mouth, like an umbilical cord forever connected to the rest of the world.”

 

 

 

bottom of page