Hållbarhetsholkens GDPR-policy

Från och med 25 maj 2018, gäller EU-lagstiftningen GDPR. Den innefattar bland annat att vi som hanterar personuppgifter delger dig hur vi gör detta.
 
Som kund till mig lagrar jag dina kunduppgifter* för fakturering. Dessa behåller jag enligt lagkrav i 7år efter vår sista kontakt. 
För dig som kommer för ayurvedisk hälsovägledning och marmamassage frågar jag om ditt samtycke att lagra dina hälsouppgifter**. Detta för att jag ska kunna ge dig bästa möjliga behandling. Du får fylla i ett skriftligt samtycke. Dessa uppgifter förvarar jag på ett säkert sätt och enbart för min egen användning. Om vi har kontakt via mail med hälsouppgifter kommer dessa att bifogas i en separat fil skyddad med ett lösenord, specifikt för dig, som du fått av mig på förhand eller via sms.
 
Du kan när som helst be att få läsa din journal. Du kan även be att delar stryks, jag kommer då att meddela dig om det påverkar min möjlighet till att använda dina uppgifter som ett korrekt underlag för mig.
Jag frågar också efter samtycke till att höra av mig med skriftlig information om erbjudanden i exempelvis nyhetsbrev. Detta samtycke kan du enkelt, när som helst avsäga dig genom att svara på utskick och meddela att du inte önskar fortsätta mottaga dem.
*Kunduppgifter är de uppgifter jag behöver för att kunna fakturera dig.
**Hälsouppgifter innefattar uppgifter om ditt mående. Det kan vara allt från dina sjukdomar, till hur du mår, din civilstatus, matvanor med mera. 

 

 

Dokumentationsmallar

Företaget har en dokumentationsmall där finns beskrivet i vilken omfattning och i vilket syfte jag samlar in information om mina kunder. Där i är inga namn lagrade utan det är enbart ett kontrolldokument.

 

 

 

Med rätt kunskap kör vi säkert tillsammans