top of page
Starta med ett paket: 3 tillfällen

Att må väl och stå med fötterna på jorden är god grund för att utvecklas. Här erbjuds du öva på just det.

I detta startpaket har jag samlat mina kunskaper och redskap så att du på bästa sätt möter det i dig som du behöver ta tag i just nu, för att röra dig dit du önskar. Du får guidning och blir utmanad. Du får helande stunder, men du behöver också vara redo att göra jobbet för att ta stegen i din riktning framåt.

 

Startpaketet innefattar 3 tillfällen à 45-60 minuter. Observera att detta är en kraftfull start där du tar dina egna språng in i framtiden!

Paketet ser i stora drag ut som följer, men anpassas efter dina behov:

  • Första tillfället: Genomgång av ditt nuläge. Du sätter en intention för din resa. Detta sker genom coachande samtal och guidning. Det blir ett utforskande kring var i ditt liv du sitter fast. Du får vid behov (troligen) med dig övningar så som att stanna upp under dagen för en paus, en andningsövning, kanske ett tips på ett te beroende på vad just du behöver genomföra för att stötta dig själv hemma till nästa gång.

  • Andra tillfället: Troligen en healingsession men kan likaväl vara coaching där vi tydligt och energimässigt löser upp de knutar som ligger i din väg och hindrar dig att komma framåt.

  • Tredje tillfället knyter ihop de två tidigare. Skapar en plan med övningar och intentioner för din fortsatta resa. Det sker med hjälp av coaching och (om du har intresse) den andliga vägledning du har med dig men kanske inte själv läser av i din vardag. Efter de tre träffarna står du rustad för att börja genomföra de förändringar som genererar störst nytta utifrån din situation.

Det är viktigt att du skapar utrymme i din vardag för att genomföra programmet, att du är ostörd vid våra samtal och att du avsätter tid för vila och reflektion under tiden vi jobbar tillsammans.

Välkommen! 

 

2200kr inkl. moms totalt för tre tillfällen 

bottom of page