Hållbarhetsholken - För ert företag

​Hållbarhetsholken har sedan starten coachat och guidat till bättre beslutsfattande och hälsa. Som företag har ni möjlighet att hyra in mig som coach, föreläsare eller för att anordna workshops i syfte att era medarbetare ska få bättre självkännedom och därmed, steg för steg, göra bättre val för sitt mående. Ett gott mående hos medarbetarna gynnar självfallet företaget.

 

Då jag har egen erfarenhet av sjukskrivning för utbrändhet/utmattning kan jag dela med mig av mina erfarenheter samt min väg framåt igen.

får du redskap och stöttning att upptäcka vad din kropp och själ mår bra av. Du blir lär dig att lyssna på din kropps signaler och din inre röst och vägledning.

Välkommen att låta dig själv och dina medarbetare börja vandra vägen med sig själv!

Ayurveda - kunskap om livet

Ayurveda är den, mer än 5000 år gamla, indiska hälsoläran där du lär dig om vad du kan göra för att nå optimal hälsa för just dig.

 

Vid ayurvedisk hälsovägledning får du hälsofrämjande och livsutvecklande struktur att följa för att balansera din kropp och själ. 

Ayurvedan ger inte alla svar, för de sitter du själv på. Du får dock chansen att guidas i din förmåga att hitta svaren hos dig själv.

Föredrag - Från utmattning till utmaning
Reiki är din stund för att fylla på energi i dig själv. Healing är ett förmedlande av kärleksfull energi. En energi som du själv också bär på. Men den är lätt att tappa kontakten till och vi kan behöva guidning genom en healer för att känna på den och locka fram den igen.
 
Välkommen att möta dig själv genom Reiki!
Coaching hos Hållbarhetsholken
Breathwalk
-När du behöver hjälp att lyfta blicken till målet!
 
En lunch-promenad med djup
Hållbarhetsholkens coachande samtal utgår från dina mål och uppmuntrar dig till handling. Samtalen kan röra allt från mål du har för livsstilsförändringar, utveckling i arbetslivet eller struktur i vardagen.
I Breathwalk blandar vi  yogarörelser, promenad och meditation. Stort fokus ligger på att andas rätt och hur vi kan använda olika andningsmönster för att hjälpa kroppen till balans.
Jag kommer till er och håller en timmes (eller 45 min) Breathwalk för medarbetarna under lunchtimmen en dag i veckan/varannan vecka.

Medarbetar-coaching

 

Tjänsten medarbetar-coaching är för företag som vill fördjupa och förankra sitt engagemang hos varje medarbetare genom coaching. Många gånger kan coachingen komma att röra individens sätt att vara och agera i fler situationer än på arbetsplatsen. Min övertygelse är den: En person som känner sig själv bättre kan ta bättre beslut utifrån sina styrkor och kommunicera sina svagheter. Denna person gör också bättre val på sin arbetsplats.

Foto: Jannica Honey

Din viktigaste relation - den med dig själv

När du har en god relation med dig själv och når din inre kraft kan du klara av att från hjärtat ta till dig intressant information eller förändra dina vanor. Vare sig det handlar om att du vill röra på dig mer, leva mer miljömedvetet, byta arbete, våga utveckla relationer med andra eller att följa dina drömmar.

 

Min relation med mig själv har jag utvecklat då jag gått i coaching, gjort Breathwalk, utövat yoga, övat på min Reiki, mediterat, promenerat... ja listan är lång. Jag önskar dig att få finna och fördjupa relationen med dig själv. Det är den viktigaste relation du har. För dig önskar jag utveckling utifrån just din situation och dina mål.

 

Kontakt: Lisa Förlin, 0730-353996 ​

Jag utgår från sydvästra Skåne och rör mig lätt till företag för att coacha eller föreläsa.

 

Efter tidbokning finns jag på Hälsans Hus i Lund. Hör av dig direkt till mig om du inte hittar en tid du kan via Boka Direkt!

 

EMAIL

lisa.forlin@hallbarhetsholken.se

Facebook-sidan är tänkt för att informera om vad jag håller på med för tillfället.

 

På Facebook delar jag även inspiration och information jag springer över och får lust att dela med er som följer mig.

 

Hållbarhetsholken - företaget innehar F-skattsedel och branchförsäkring

Följ Hållbarhetsholken:

  • w-facebook