Föreläsningar och Workshops

 

Kemikalie-cocktail


Här kan introduceras övergripande miljö-problematik med fördjupning inom kemikalie-problematiken.

Tillsammans med er lägger vi upp vilket fokusområde som passar bäst för just er. 

 

Fokusområden kan vara:

  • Inomhusmiljöer på förskolor

  • Lekmiljöer utomhus

  • Barnrum i hemmet

  • Material vid renoveringar

 

Utifrån ert valda område/områden utvecklar jag problematiken och diskuterar vilka vägar som är möjliga att gå vidare för minskad belastning av potentiellt farliga kemikalier. 

Inspirationsdag


Ditt företag eller din organisation deltar under hela eller en del av dagen för att fördjupa kunskap och engagemang i miljöfrågor hos

personalgruppen.

Tillsammans med er lägger vi upp vilket fokusområde som passar bäst för just er. 

 

Fokusområden kan vara:

  • Potentiellt hormonstörande kemikalier

  • Miljöfrågor i ett brett perspektiv

  • Individens miljöavtryck och möjliga steg framåt

 

Utifrån valt område/valda områden utvecklar jag problematiken och diskuterar vilka vägar som är möjliga att gå vidare för en bättre miljö, både för individen och i ett större perspektiv. 

Ta till vara


Det är du som konsument som har makten att förändra utifrån vilken vara du väljer att köpa eller att avstå konsumtion och fortsätta bruka det du redan äger. Gäller såväl mat som prylar, kläder mm.

 

Du kan förändra både för biologisk mångfald genom ekologiska val och förbättra sociala villkor genom att välja Fairtrade-märkning.

 

En introduktion till konsumentpåverkan och glädjen att veta vilken skillnad det kan göra, för dig och för världen.

 

Hur stor skilnad gör det för miljön/inomhusmiljön?

 

Hur kan vi lättast ställa företagen till svars?

 

Hållbarhetsholken kan hålla en genomgång och presentera frågor vi kan ställa både till affärer och makthavare. Sedan kan vi föra diskussion kring konsumentmakt. Vilka effekter har större kampanjer av till exempel Naturskyddsföreningen?

 

Var ska jag börja?


Allt du kan mer om är lättare att omsätta i praktiken.

 

Introduktion till övergripande miljöproblematik med fokus på lösningar för individen.

 

När du känner till vilka möjligheter du har till miljöförbättringar är det lätt att välja det steg som passar dig bäst just nu.

 

 

 

Lätta steg - homeparty eller i större lokal


Allt du kan något om är lätt att omsätta i praktiken. När du känner till vilka möjligheter du har till miljöförbättringar är det lätt att välja det steg (plantera den förändring) som passar dig bäst just nu.

 

Hållbarhetsholken kan hålla ett föredrag hemma hos dig eller en vän, där vi går igenom de frågor som ligger närmast just er.

 

Vi kan också gå igenom er "miljöstatus", alltså den insats ni redan gör för miljön (eller kemikalieområdet specifikt), där var och en av er fyller i ett formulär. Utifrån vad ni gör idag, kan vi därefter diskutera vilka steg ni själva skulle vilja ta härnäst.

 

Hållbarhetsholken - företaget innehar F-skattsedel och branchförsäkring

Följ Hållbarhetsholken:

  • w-facebook