Företaget och jag

Hållbarhetsholken startades av mig, Lisa Förlin, med en examen som civilingenjör i Ekosystemteknik och med arbetslivserfarenhet, som miljökonsult och som mamma, i bagaget. Jag drivs av, att på ett inspirerande sätt, sprida hur vi kan göra klokare val ur ett miljöförbättrande perspektiv. Vidare gläds jag åt att se andra utvecklas vilket sker vid coaching såväl som vid inspirerat lärande.​ 

 

Jag startade företaget när jag behövde vidga min arena för att dela med mig av den kunskap jag skaffat mig inom miljöförbättringsmöjligheter. Mitt största intresseområde är de potentiellt farliga kemikalierna i vår närhet, där jag ser att var och en av oss kan göra stor skillnad.

 

Sedan flera år arbetar jag på ett coaching-baserat arbetssätt. Det innebär att jag i första hand lyssnar in mina kunders önskemål och arbetar utifrån dem snarare än att föra en egen agenda. Jag är utbildad coach, diplomerad enligt ICF (International Coach Federation) och jobbar således även med renodlad coaching.

 

Företagsnamnet

Namnet Hållbarhetsholken kom ifrån att vår holk, alltså vårt hus, behöver ses över utifrån den giftfria plats som hemmet bör vara. Likaså utgår namnet ifrån att småfåglar är känsliga individer som snabbt uppvisar negativa konsekvenser när de utsätts för giftiga ämnen, vilket beskrevs redan 1962 av Rachel Carson i boken "Tyst Vår". Småfåglars situation förbättras dock snabbt då gifterna försvinner. Fåglarna fungerar alltså som indikatorer på vad som är dåligt eller bra för oss djur. Förbättringar för dem är självfallet förbättringar även för oss människor. 

 

Att leva i vår egen holk - vår kropp - och se hur vi kan balansera oss så att just vårt liv blir hållbart får in även coachingen under företagets namn. 

 

Som grundare av Hållbarhetsholken försöker jag inspireras av kloka människor. Här följer några riktigt kloka ord av Jack D Forbes (1934-2011), nordamerikansk ursprungsinvånare, författare och professor emeritus i Native American Studies vid UC Davis.
 
Citatet är något nerkortat (...)
 

”For us, truly, there are no ”surroundings”. I can lose my hands and still live. I can lose my legs and still live. I can lose my eyes and still live (…)

But if I lose the air I die. If I lose the sun I die. If I lose the earth I die. If I lose the water I die. If I lose the plants and animals I die. All of these things are more a part of me, more essential to my every breath than is my so-called body. What is my real body?

 

We are not autonomous self-sufficient beings as European mythology teaches(…) We are rooted just like the trees. But our roots come out of our nose and mouth, like an umbilical cord forever connected to the rest of the world.”

 

 

 

Några ord på vägen

Livets övergångar 

Om att verkligen leva varje dag

 

När livet började snurra för fort, försökte jag hoppa på nästa hjul, egenföretagarens. Allt för att mer kunna styra vad jag ville lägga min tid på. Efter 8 månader sa kroppen stopp och jag fick snällt vila i ett år. 

 

För att följa hjärtats väg behövde jag börja lyssna på själens röst. Det var och är svårt när vardagens "måsten" pockar på.

Hållbarhetsholken - företaget innehar F-skattsedel och branchförsäkring

Följ Hållbarhetsholken:

  • w-facebook