Hållbarhetsholken - låt dig guidas till dig själv

Mitt mål är att du på egen hand tryggt ska navigera dig på din väg genom livet. Det kan dock behövas guidad träning för att öva på att höra dina signaler tills du är redo att stå själv.

 

Precis som för kroppens muskler behöver vår personliga utveckling övning och åter övning för att stå stark och på ett tydligare sätt visa oss hur vi ska fortsätta.  

​Hos mig övar du dig att lyssna på din kropps signaler och höra din inre rösts vägledning.

 

Kanske är detta nästa steg? 

Kontakta mig, så börjar din resa framåt!

lisa.forlin@hallbarhetsholken.se

 

 

Startpaket -3 tillfällen

Mina samlade kunskaper och redskap där du på bästa sätt möter det i dig som du behöver utveckla just nu.

 

Vi börjar med 3 tillfällen à 45-60 minuter.

Kan exempelvis se ut så här:

  • Vårt första tillfälle: Genomgång av ditt nuläge och sätter en intention för din resa. Vi gör det genom coachande samtal och guidning. Vi utforskar var i ditt liv du sitter fast. Du får vid behov (troligen) med dig övningar så som att stanna upp under dagen för en paus, en andningsövning, kanske ett tips på ett te beroende på vad just du behöver genomföra för att stötta dig själv hemma till nästa träff.

  • Andra tillfället: Troligen en healingsession men kan likaväl vara coaching för att energimässigt lösa upp de knutar som ligger i din väg och hindrar dig att komma framåt.

  • Tredje tillfället knyter ihop de två tidigare. Skapar en plan med övningar och intentioner för din fortsatta resa. Det sker med hjälp av coaching och den energimässiga vägledning som samtalet har. Så att du står rustad för att genomföra de förändringar som genererar störst nytta utifrån din situation.

Det är viktigt att du skapar utrymme i din vardag för att genomföra programmet, att du är ostörd vid våra samtal och att du avsätter tid för vila och reflektion under tiden vi jobbar tillsammans.

Välkommen! 

 

2500kr inkl. moms totalt för tre tillfällen 

Healing med djupare vägledning

Jag öppnar upp för fler healingtillfällen i min bokningskalender där jag samtidigt känner in och guidar/coachar dig.

 

700kr inkl. moms, sessionen i sin helhet tar 60 minuter.

Utveckling - skolträdgårdsodling

I mitt företag genomför jag också konsultuppdrag för projektledning inom miljöområdet. Detta innebär för tillfället att jag jobbar med utveckling av en skolträdgård som ska komma flera skolor till glädje är det tänkt. Trädgården ligger på Lunds Waldorfskolas område i Hardeberga utanför Lund och avser bjuda in 8 mellanstadieklasser per år för att delta i ett odlingsår enligt den danska modellen Haver till Maver.

 

Just nu pågår uppbyggnaden av området där det i dagsläget finns tillgänglighetsanpassade gångar konstruerade, samt att vatten finns framdraget. 

 

Årets odlingssäsong genomförs av klass 3 på Lunds Waldorfskola. Skolan äger marken och har upplåtit den för projektet. Odlingspedagoger har klassen odlingsåret 2021 genom projektet Ätbara Skolgårdar genom Naturskolan i Lund

 

Välkomna att höra av er om er grundskola är intresserad att delta i ett odlingsår från 2022!

Din viktigaste relation - den med dig själv

När du har en god relation med dig själv och har kontakt med din inre kraft kan du klara av att, på djupet förändra dina livsvanor. Vare sig det handlar om att du vill röra på dig mer, leva mer miljömedvetet, byta arbete, våga utveckla relationer med andra eller att följa dina drömmar.

 

Min relation med mig själv har jag fördjupat genom coaching, Breathwalk, yoga, ayurveda, Reiki, meditation, promenader och kanske framförallt att jag tillåtit mig vila ibland även när jag trott att jag behövt göra något. 

 

Jag önskar dig att få finna och fördjupa relationen med dig själv! 

 

Kontakt: Lisa Förlin, 0730-353996 ​

 

Hör av dig direkt till mig om du inte hittar en tid som passar dig via Boka Direkt!

 

EMAIL

lisa.forlin@hallbarhetsholken.se

Facebook-sidan är tänkt för att informera om vad jag håller på med för tillfället. 

 

På Facebook delar jag även inspiration och information jag önskar dela med er som följer mig.